Wat doen we

Brotherhood Model

Brotherhood Enterprise biedt uitgebreide diensten die specifiek gericht zijn tot de doelgroep van ex-gedetineerden.
Het model van Brotherhood is gebaseerd op een zeer gestructureerd programma van levensoriëntatie, interne tewerkstellingsprogramma’sarbeidsbemiddelingloopbaanbegeleidingpsychosociale begeleiding en retentie.

Het Brotherhood model is ontworpen om zowel mannelijke als vrouwelijke ex-gedetineerden op een efficiënte en effectieve wijze te rehabiliteren en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan hun families en aan de maatschappij.

Onze participanten worden ‘intern’ voor een beperkte duur tewerkgesteld. Ze worden eerst een week lang georiënteerd. Na de oriëntatieweek worden ze doorgestroomd naar onze tewerkstellingsprogramma’s. Onze loopbaanbegeleiders zullen wekelijks de participanten begeleiden. Eens de participant ‘Job Ready’ is, wordt hij verder begeleid door onze ‘Arbeidsbemiddelaar’. Onze Job Developers zorgen voor een duurzame relatie met bedrijven om de participanten sneller aan het werk te krijgen. Nadat, onze participanten worden doorverwezen naar fulltime werk, worden ze gedurende één jaar opgevolgd door het ‘Retentie’ team. De leden van dit team zullen als mentors optreden. Brotherhood participanten bewegen zich op hun eigen tempo… met het uiteindelijke doel om voltijds werk te vinden en te behouden.

Evidence-based Brotherhood Programma

Het Brotherhood tewerkstelling model bestaat uit 4 fasen dat specifiek ontworpen is voor participanten die tijdelijk of volledig zijn vrijgelaten uit de gevangenis en die succesvol willen re-integreren in de maatschappij. Brotherhood Enterprise begrijpt de unieke uitdagingen waar de ex-gedetineerden zich mee kampen. Hierdoor is ons programma dan ook sterk gestructureerd en gepersonaliseerd.

Desondanks ons model verschillende fasen kent, worden de participanten op eigen tempo begeleid. Op deze manier kunnen de deelnemers hun unieke belemmeringen tot tewerkstelling aankaarten en aanpakken. Bovendien leidt Brotherhood Enterprise hun personeel op, op het gebied van interviewtechnieken, zelfredzaamheid en ‘self-empowerment’.