Doneren

Jouw steun maakt hen krachtig vrij

VOOR IEDERE EURO DIE JIJ DONEERT GELDT HET VOLGENDE

Een groot deel…

gaat naar de dagelijkse werking van Brotherhood Enterprise.

Daarnaast…

wordt een deel uitgegeven aan ondersteuningskosten.

Tenslotte…

wordt er ook geïnvesteerd in toekomstige projecten.

HELP NU MEE EX-GEDETINEERDEN EEN TWEEDE KANS TE GEVEN

Nu eenmalig of maandelijks doneren:

Maak een keuze uit één van de voorgestelde bedragen of kies zelf hoeveel je wenst te doneren. Afrekenen kan veilig via online betalen, PayPal of Creditcard.

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Straat

Postcode

Plaats

Land

Bericht

Bedrag *Tewerkstellingsprogramma

Rehabilitatieprogramma’s

Project Zuid Afrika

TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA’S

Aangezien Brotherhood Enterprise niet wordt gesubsidieerd door de overheid, is ‘crowdfunding’ een geweldige oplossing! Iedere financiële bijdrage komt ten goede voor onze werking. Om onze community dan ook uit te breiden, heeft Brotherhood Enterprise de volgende formule opgesteld: Bij iedere donatie van minimaal 30 euro per maand, krijg je maandelijks een gepersonaliseerd ‘Brotherhood family’ geschenk uit onze foodtruck.

Onze eerste bedrijfsactiviteit is het plaatsen van een foodtruck in het hartje van België. Hoe meer financiële middelen, des te groter de bedrijfsactiviteiten en des te meer ex-gedetineerden we kunnen tewerkstellen en opleiden. Wil jij ook deel uit maken van de Brotherhood familie? Doneer en doorbreek de vicieuze cirkel!

Omdat we transparantie hoog in het vaandel dragen, organiseren we voor onze gulle gevers, één keer per maand een inloopmoment. De deuren van Brotherhood Enterprise staan wagenwijd voor jou open!

 


REHABILITATIEPROGRAMMA’S

Brotherhood Enterprise streeft naar een integrale aanpak tegen de recidiveproblematiek. Daarom geloven wij dat psychosociale diensten van essentieel belang zijn om onze filosofie te verstevigen.  Alle deskundigen zijn het er unaniem over eens dat dergelijke programma’s van primordiaal belang zijn om de vicieuze cirkel waarin de ex-gedetineerden zich bevinden te doorbreken.

Om rehabilitatieprogramma’s op een duurzame wijze te kunnen aanbieden, is een financiële steun aan de hand van ‘crowdfunding’ een ideale oplossing! Met iedere euro kunnen we onze werking optimaliseren.

Om ervoor te zorgen dat we onze community kunnen uitbreiden, heeft Brotherhood Enterprise de volgende formule opgesteld: Bij iedere donatie van minstens 30 euro per maand, krijg je maandelijks van de Brotherhood family een ‘gepersonaliseerd geschenk’. Dit wilt niet zeggen dat donaties onder de 30 euro nietszeggend zijn; Integendeel, iedere euro TELT!

Omdat we transparantie hoog in het vaandel dragen, organiseren we voor onze gulle gevers, één keer per maand een inloopmoment. De deuren van Brotherhood Enterprise staan wagenwijd voor jou open!

 


PROJECT ZUID AFRIKA

Brotherhood Enterprise werkt nauw samen met buitenlandse nazorgorganisaties over heel de wereld. Cape Town, Zuid Afrika wordt geteisterd door verschillende gangs. De townships van Kaapstad behoren tot de gevaarlijkste plekken van Zuid-Afrika.Dit is vooral te wijten aan de sociale structuren die verwaterd zijn, corruptie die de bovenhand neemt en de drugshandel die de jongeren terroriseert.

Brotherhood Enteprise werkt geïntegreerd samen met een lokale NGO die wordt geleid door Mr. Jacobs. Hij vangt een twintigtal ex-gedetineerden op die geen dak hebben boven hun hoofd. Hij wordt in alle wijken gerespecteerd en zijn impact is enorm. Daarbovenop, financiert hij zijn project met eigen middelen. Brotherhood Enterprise wilt zijn last verlagen door een steentje bij te dragen. Op deze manier kunnen we de duurzaamheid van zijn project garanderen.

Wil jij ook deel uitmaken van dit buitenlands project? Dit kan zeker! Steun Mr. Jacobs project met een kleine bijdrage. Met maar liefst 25 euro per maand wordt één kind, man of vrouw van straat gehaald en geplaatst in een veilige omgeving.

Omdat we transparantie hoog in het vaandel dragen, organiseren we ook excursies in Kaapstad, waar je uw bijdrage met eigen ogen kunt waarnemen.