Missie & Visie

Brotherhood enterprise wilt ondernemerschap en maatschappelijke rehabilitatie op één lijn brengen. De fundamentele waarden die brotherhood naar buiten draagt zijn: Vergeving, Verzoening en Herstel.

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten wij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken.
Wij verwelkomen ex-gedetineerden in ons “broederschap’ als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde.

PROBLEMATIEK

57%

57,6% van de veroordeelden recidiveren, waarvan de helft binnen 2 jaar.

127 €

Het kost de staat €127/dag om één gevangene achter de tralies te houden. Dit komt neer op meer dan € 600 miljoen per jaar.

80%

Meer dan 80% van de Belgische ex-gedetineerden zijn werkloos.

WAAR HET ALLEMAAL BEGON

IN 2014, KWAMEN VIER ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE PENITENTIAIRE SECTOR SAMEN OM HUN KRACHTEN TE BUNDELEN. HUN ULTIEME DOEL IS EEN EEN EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE NAZORGPROGRAMMA UITWERKEN VOOR EX-GEDETINEERDEN.

Gevangenisavontuur

De oprichter Khalid heeft de wereld rondgereisd om zijn kennis te verbreden. Het begon allemaal in Zuid-Afrika, toen hij de opdracht kreeg om een project voor 250 gedetineerden te lanceren.

Het project is uitgemond tot een groot succes en wordt tot op heden door de gevangen zelf gedragen. Volgens Khalid is ‘passie’ – voor je werk dat je verricht – de sleutel tot succes.

Na zijn ervaring in Zuid Afrika, heeft hij besloten zijn gevangenisavontuur verder te zetten. Zo heeft hij de kans gekregen om stage te lopen bij de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden in de Verenigde Staten (CEO). Tijdens zijn stage in New York, was hij getuige van talloze succesverhalen. Dit heeft ertoe geleid dat Khalid van zijn passie vervullend en zinvol levenswerk te maken.

IN 2017 WORDT HET EERSTE SOCIAAL ONDERNEMINGSPROJECT GELANCEERD, WAARBIJ ER EEN ONDERNEMING WORDT OPGERICHT. HIERIN WORDEN EX-GEDETINEERDEN TEWERKGESTELD EN ONDERNEMEN ZE MEE.
DAARNAAST WORDEN ZIJ VAN BEHUIZING EN ALLE MOGELIJKE SOCIALE ONDERSTEUNING VOORZIEN.

brotherhood model

Brotherhood Enterprise biedt uitgebreide diensten die specifiek gericht zijn tot de doelgroep van ex-gedetineerden.
Het model van Brotherhood is gebaseerd op een zeer gestructureerd programma van levensoriëntatie, interne tewerkstellingsprogramma’s, arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding, psychosociale begeleiding en retentie.

Het Brotherhood model is ontworpen om zowel mannelijke als vrouwelijke ex-gedetineerden op een efficiënte en effectieve wijze te rehabiliteren en klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan hun families en aan de maatschappij.

Onze participanten worden voor een beperkte duur tewerkgesteld. Ze worden eerst een week lang georiënteerd. Na de oriëntatieweek worden ze doorgestroomd naar onze tewerkstellingsprogramma’s. Onze loopbaanbegeleiders begeleiden wekelijks de participanten. Eens de participant ‘Job Ready’ is, wordt hij verder begeleid door onze ‘Arbeidsbemiddelaar’.

Onze Job Developers zorgen voor een duurzame relatie met bedrijven om de participanten sneller aan het werk te krijgen. Nadat, onze participanten worden doorverwezen naar fulltime werk, worden ze gedurende één jaar opgevolgd door het ‘Retentie’ team. De leden van dit team treden als mentors op. Brotherhood participanten bewegen zich op hun eigen tempo… met het uiteindelijke doel om voltijds werk te vinden en te behouden.

EVIDENCE-BASED BROTHERHOOD PROGRAMMA

Het Brotherhood tewerkstelling model bestaat uit 4 fasen dat specifiek ontworpen is voor participanten die tijdelijk of volledig zijn vrijgelaten uit de gevangenis en die succesvol willen re-integreren in de maatschappij. Brotherhood Enterprise begrijpt de unieke uitdagingen waar de ex-gedetineerden zich mee kampen. Hierdoor is ons programma dan ook sterk gestructureerd en gepersonaliseerd.

Desondanks ons model verschillende fasen kent, worden de participanten op eigen tempo begeleid. Op deze manier kunnen de deelnemers hun unieke belemmeringen tot tewerkstelling aankaarten en aanpakken. Bovendien leidt Brotherhood Enterprise hun personeel op, op het gebied van interviewtechnieken en zelfredzaamheid.

HET BROTHERHOOD TEWERKSTELLINGSMODEL IS GEBASSEERD OP EEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMING DIE ARBEIDSDIENSTEN LEVERT AAN PUBLIEKE EN PRIVATE INSTELLINGEN.

De verscheidene diensten die wij leveren gaan van horecadiensten tot op termijn onderhoudsdiensten. Brotherhood Enterprise biedt binnen één week werkgelegenheid aan ex-gedetineerden. Onze participanten werken 3 tot 4 dagen in de week en ontvangen een marktconform loon. De participanten worden dagelijks geëvalueerd en krijgen ook telkens feedback op hun prestaties. Daarnaast krijgen ze wekelijks loopbaan- en psychosociaal begeleiding. Op deze manier worden ze 100% voorbereid op fulltime tewerkstelling in de bestaande arbeidsmarkt.

Om ons tewerkstellingsplan realistisch te houden, hebben we besloten om te beginnen met het foodtruck concept. Deze bedrijfsactiviteit is op korte termijn ideaal om het Brotherhood model te meten en de mogelijke valkuilen vroegtijdig te detecteren. Daarnaast komen onze participanten in direct contact met de gemeenschap. Hierdoor, wordt de drempel tot interactie tussen de participant en de burger op straat sterk verlaagd.

Voor de foodtruck business is netwerk een sleutelfactor. Brotherhood Enterprise heeft inmiddels een exclusief samenwerkingsakkoord met de stad Brussel en de gemeente Elsene bereikt. Het stadsbestuur van Brussel staat volledig achter het project en geeft de goedkeuring om met onze gigantische keuken op wielen op de hotspots van Brussel te mogen staan.

Daarnaast heeft Brotherhood Enterprise ook een samenwerkingsakkoord bereikt met KdG campus Zuid om een foodbar te runnen voor alle KdG studenten. Wij blijven intensief tewerkstellingsmaatregelen ontwikkelen om onze doelstellingen te bereiken.

Wij ambiëren om tegen 2022 zeven tewerkstellingsplekken te realiseren in Vlaanderen. Bijgevolg kunnen we ‘jaarlijks’ meer dan 250 ex-gedetineerden tewerkstellen en sociaal begeleiden.

In één jaar tijd hebben we twee tewerkstellingsplekken gerealiseerd. Brotherhood Enterprise is zowel in Brussel als in Antwerpen actief. Wij bieden tewerkstellingsprogramma’s aan in de horecasector voornamelijk in catering. Concepten als foodtruck en foodbars zijn laagdrempelig omdat het productieproces niet moeilijk is en het een ‘Urban’ jasje draagt. Anderzijds duurzaam omdat we ons niet alleen zullen focussen op de stad Brussel, maar heel België.

Op termijn streeft Brotherhood Enterprise ernaar om tewerkstellingsprogramma’s te creëren waar een groot aantal ex-gedetineerden aan het werk worden gezet.

Hoe groter het aanbod, hoe groter de sociale impact ! Brotherhood hanteert een realistische methode om een langetermijnstrategie op te zetten. Hierin spelen twee componenten een centrale rol, namelijk effectiviteit (netwerkeffect) en efficiëntie (productieproces).