57% van de ex-gedetineerden opnieuw opgepakt na vrijlating

De situatie in België is schrijnend als het gaat om het re-integratie proces van ex-gedetineerden. Als je het recidivecijfer in België analyseert, stel je vast dat de criminaliteitscijfers enorm hoog zijn en een stijgende evolutie kent (NICC, 2012).

Volgens het Nationaal Instituut voor Criminologie en criminalistiek (2016) worden ongeveer 57% van de ex-gedetineerden opnieuw opgepakt na vrijlating. Voor meer dan de helft van de recidieven, gebeurt dit binnen twee jaar na vrijlating. Daarbovenop tonen de statistieken aan dat meer dan de helft van de gedetineerden die wederom in de gevangenis belanden, minstens twee keer te maken hebben met weder opsluiting (NICC, 2012). Dit zijn verontrustende cijfers wetend dat ook het opsluiten van gedetineerden de nodige kosten met zich meebrengt.

Volgens de FOD Justitie kost het de staat 127 euro per dag om een gevangene achter de tralies te houden. Jaarlijks komt dit neer op meer dan 500 miljoen euro.
Adam Gelb zei: “States can substantially beef up supervision in the community and do it at a fraction of the cost of a prison cell” (Wall Street Journal, 2010).

Ook met de tewerkstelling van ex-gedetineerden gaat alles behalve goed. Zelfs van de (ex)gedetineerden die een specifiek begeleidingsprogramma volgden, blijkt amper één op drie een jaar later nog aan de slag te zijn. Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat zelfs meer dan de helft van de ex-gedetineerden helemaal geen werk meer vindt. Dit is vooral te wijten aan de vooroordelen die werkgevers hebben ten opzichte van deze doelgroep.

Omdat tewerkstelling de beste garantie is om uit de gevangenis te blijven, vormt Brotherhood Enterprise een integrale aanpak tegen deze problematiek.

digiadmin
2 comments
  1. One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so

  2. One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Write a Comment