Doorbreek ‘samen’ de vicieuze cirkel!

Wij zijn Brotherhood Enterprise

Brotherhood Enterprise streeft ernaar om in België de grootste nazorgorganisatie voor ex-gedetineerden te zijn. Middels het bieden van een succesvolle formule aan ex-gedetineerden, trachten wij de vicieuze cirkel van veelvuldig delinquent gedrag te doorbreken.

Wij verwelkomen ex-gedetineerden in ons “broederschap’ als springplank voor hun verandering. Ze worden opgevangen in een gemeenschap van begrip, verdraagzaamheid en liefde.

Meer info

Wat we doen

Brotherhood Enterprise biedt uitgebreide diensten die specifiek gericht zijn tot de doelgroep van ex-gedetineerden.

Het model van Brotherhood is gebaseerd op een zeer gestructureerd programma van levensoriëntatie, interne tewerkstellingsprogramma’s, arbeidsbemiddeling, loopbaanbegeleiding, psychosociale begeleiding en retentie.

Meer info

GOAL 2017 - 2022

7

Werkplekken

250

Tewerkstelling en begeleiding participanten

12.000.000 €

Besparing overheid

HERVAL

57,6% van de veroordeelden recidiveren, waarvan de helft binnen 2 jaar.

THUISLOOS

57% van de ex-gedetineerden is thuisloos na detentie.

WERKLOOS

Meer dan 80% van de Belgische ex-gedetineerden zijn werkloos.

VERSPILLING

Het kost de staat €127/dag om één gevangene achter de tralies te houden. Dit komt neer op meer dan € 600 miljoen per jaar.

Empowering the society!

Recidivecijfer daling

De grootste doelstelling van Brotherhood is het recidivecijfer drastisch te doen dalen middels het bieden van een holistische aanpak waar de focus 80% wordt gezet op Tewerkstelling en 20% op sociaal begeleiding.

Huisvestiging

Brotherhood zal in samenwerking met andere sociale partners zich intensief bekommeren over de huisvesting van haar participanten.

Onze maatschappelijke impact in België

Werkloosheidsbestrijding

80% van de ex-gedetineerden zitten zonder Werk. Brotherhood speelt hier integraal op in door de participanten reeds binnen de gevangenismuren te oriënteren. Na hun detentie worden ze in een familiale omgeving opgevangen

Besparing Staatskas

Het Brotherhood model bespaart de Belgische overheid jaarlijks 12 miljoenen euro. Een investering van 1 euro bespaart de overheid 4 euro.

Getuigenissen

jan 19, 2018
Duitse gevangenen worden opgeleid voor een leven als ondernemer

In de zomer van 2017 zaten er volgens officiële cijfers 64.223 mensen in Duitse gevangenissen. Die mensen komen na hun vrijlating vaak in de problemen. Hoeveel werkgevers zijn er die ex-gedetineerden uitnodigen voor een sollicitatiegesprek? Ze worden vaak afgewezen en belanden in uitzichtloze situaties, waardoor de kans op een terugval sterk toeneemt.

dec 18, 2016
57% van de ex-gedetineerden opnieuw opgepakt na vrijlating

De situatie in België is schrijnend als het gaat om het re-integratie proces van ex-gedetineerden. Als je het recidivecijfer in België analyseert, stel je vast dat de criminaliteitscijfers enorm hoog zijn en een stijgende evolutie kent.